Příspěvek na úhradu nákladů soudního řízení

Vážení nájemníci,

v souvislosti s podanou žalobou o určení vlastnictví proti společnosti ČEZ, Vás prosíme o příspěvek k úhradě nákladů s tímto soudním procesem spojených, pokud jste ho již neuhradili.

Rekapitulace důležitých informací:

 • Podaná žaloba o určení vlastnického práva zpochybňuje současné vlastnictví sídliště společností ČEZ, neboť zákony platné v době privatizace neumožňovaly převod bytů ze státního vlastnictví komukoli jinému než nájemníkům. K vydržení (promlčení) nedošlo, neboť to se vztahuje pouze na případy, kdy byla nemovitost získána v souladu se zákonem.
 • Žaloba byla podána na základě nezávislé expertní právní analýzy a má velký potenciál svým přesahem pomoci mnoha dalším lidem, například v kauze bytů OKD.
 • Náš advokát JUDr. Viktor Rossmann je držitelem ocenění „Právník roku 2016“ v kategorii „Pro Bono“ za svou pomoc podvedeným lidem v kauze tzv. “šmejdů”.

Doporučený příspěvek za každý byt činí 500 Kč.

Tyto peníze budou vloženy do advokátní úschovy a použity k úhradě těchto nákladů:

 • Platba za služby zastupování advokátovi JUDr. Viktoru Rossmannovi ve výši 12 100 Kč. Tato částka již byla uhrazena z první vlny příspěvků, vztahuje se na zastupování v této žalobě ve všech soudních instancích a je konečná.
 • Soudní poplatky, které bude nutné uhradit postupně v rámci řízení (za podání žaloby, odvolání apod.). Jejich konkrétní výše závisí na průběhu procesu a rozhodnutích soudu, nicméně jde o tabulkové položky.

Pokud jste ještě nepřispěli, osud našeho sídliště Vám není lhostejný a je to ve vašich finančních možnostech, prosíme pomozte také!

Výše příspěvku byla stanovena na 500 Kč na byt s ohledem na předpokládanou výši nákladů i fakt, že bohužel nelze očekávat 100% účast všech bytů, ať již z důvodů že jsou neobsazené, jsou v těžké finanční situaci či jiných. Nicméně pokud v průběhu procesu nedojde k vyčerpání všech příspěvků, budou se po skončení v poměrné výši vracet.

Tři způsoby jak přispět:

 • V hotovosti vašemu důvěrníkovi ve vchodu. Vyžádejte si prosím podepsané potvrzení pro případ pozdějšího vracení.
 • Převodem přímo na účet advokátní úschovy č. 2108447399 / 2700. Pro možnost pozdějšího vracení poměrné části nevyčerpaného příspěvku prosíme uveďte jako variabilní symbol číslo vchodu a do poznámky své příjmení nebo číslo bytu.
 • V hotovosti osobně na pravidelné schůzi důvěrníků, tato se koná každou nedělí od 19:00 v klubovně vchodu Na Okruhu 390/11.
Advertisements

3 Comments Add yours

 1. L.P. says:

  Dobrý den,

  kdo bude platit náhradu škody, kterou může (a musí) ČEZ vysoudit a vysoudí. Také dle péče řádného hospodáře. Také se budou skládat nájemníci ? To už ale nebude 500 Kč. To budou částky výrazně vyšší.
  Měli byste vybírat od těch, kteří si soudní spor s ČEZ přáli a máte od nich písemné pověření. A jsou si také vědomi, že mohou nést osobní následky. Ti, co chtějí byt koupit nyní to nejsou. Děkuji za odpověď.

  Like

  1. mojepisnice says:

   Dobrý den,
   děkujeme za otázky. Samotná podaná žaloba škodu způsobit nemůže, neboť jako taková ČEZ nijak neomezuje. ČEZ může nějak omezit až následné rozhodnutí soudu na jejím základě, které je ale nezávislé, proto za něj nemůžeme nést odpovědnost.

   Něco jiného jsou náklady řízení, které v případě prohry bude třeba protistraně uhradit. Tyto ovšem nemohou růst neomezeně, jsou definovány sazebníkem a do výpočtu vybírané částky již byly zahrnuty. V případě úspěchu žaloby se lidem nevyčerpané peníze vrátí. V každém případě je za veškeré soudní náklady fakticky právně odpovědných těch 12 nájemníků, kteří žalobu podávali a dobrovolné příspěvky od ostatních nájemníků z nich tuto odpovědnost nijak nepřenášejí a přenášet ani nemohou. Zejména ne pak ve formě libovolných osobních následků pro jednotlivé přispěvatele.

   Like

  2. P.J. says:

   Dobrý den,
   škoda může vzniknout pouze protiprávním jednáním. Žaloba k soudu takovým jednáním není, ba právě naopak.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s