Prodej sídliště Písnice: ČEZ směřuje cestou druhé kauzy bytů OKD!

Polostátní společnost ČEZ na pražském sídlišti Písnice prodává přes 750 bytů i s pozemky. Nájemníci původně státních bytů se obávají, že jejich domovy koupí nepředvídatelný investor, který buď navýší nájmy nebo je bude chtít vystěhovat. Právní analýza veřejné soutěže vyhlášené společností ČEZ nyní tyto obavy potvrzuje a přichází se zásadním závěrem: hlavní kritérium soutěže, které má eliminovat obavy nájemníků, lze snadno obejít. Jde o sociální kritérium, které na potenciálním investorovi navíc není nijak vymahatelné, i když se k němu při koupi sídliště zaváže. Způsob prodeje tak směřuje k zopakování nechvalně proslulé kauzy bytů OKD v loňském roce. Lhůta pro podání nabídek vyprší již příští pátek 2. prosince 2016. Hlavní závěry právní analýzy naleznete v příloze tiskové zprávy.

Společnost ČEZ opakovaně argumentuje tím, že právě sociální aspekt dá lidem jistotu v podobě garance nezvyšování nájmů a budoucího odprodeje bytů obyvatelům za spravedlivou cenu. Budoucí vítěz soutěže však žádným sociálním aspektem být vázán nemusí. Dle analýzy advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners existuje jednoduchá možnost, jak se z tohoto závazku vykoupit za minimální sumu. Více než dva tisíce obyvatel v Písnici, kterým ČEZ sliboval byty odprodat v roce 2003, pak bude investorovi vydáno napospas.

Výsledky právní a ekonomické analýzy ukazují na hrubé zkreslování skutečnosti ze strany společnosti ČEZ. Sociální hledisko se v rámci předpokládaného miliardového obchodu smrskává na částku okolo 37 milionů korun. Tato přibližná cena, představující asi 50 000 Kč na jeden byt, fakticky znamená, že se potenciální investor nemusí otázkou sociálního hlediska příliš zabývat.

„Z pohledu kteréhokoliv investora by bylo naprosto iracionální, kdyby do veřejné soutěže vstupoval se závazkem nezvyšovat nájem a v jistém čase nabídnout byty za sníženou cenu stávajícím nájemníkům. Zejména pak ve chvíli, kdy může hledisko sociálního aspektu jednoduše přeplatit. Jinými slovy soutěž umožňuje investorům, aby se levně vykoupili z odpovědnosti za nájemníky v bytech. Z našeho pohledu tedy ČEZ hraje na veřejnost divadlo, které nemůže skončit jinak, než jako kauza OKD č. 2,“ říká Petr Novotný z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners.

Výběr závěrů z právní analýzy veřejné soutěže ČEZ na prodej sídliště Písnice:

  • V případě chystané privatizace sídliště Písnice dojde za stávajících podmínek veřejné soutěže ČEZ k situaci, která bude kopírovat nechvalně proslulou privatizaci bytů OKD;
  • Sociální aspekt nemusí být zohledněn. Ze zadávacích podmínek soutěže mimo jiné vyplývá, že sociální aspekt není pro uchazeče povinný. Je tedy pouze na uchazečích, zda jej do své nabídky zahrnou či nikoliv. Lehce se tak může stát, že žádná z nabídek, kterou ČEZ obdrží, nebude zohledňovat sociální aspekt;
  • Případný nový investor, který se přesto k sociálnímu aspektu zaváže, se k němu po odkupu sídliště nemusí hlásit, neboť není vymahatelný. Maximálně uhradí pokutu za nedodržení podmínek – takový scénář se opakovaně odehrál například při privatizaci bytů OKD v Moravskoslezském kraji či středních Čechách;
  • S občany se nikdy nepočítalo. I kdyby se 2 000 nájemníků začalo organizovat do družstevní struktury hned při vyhlášení veřejné soutěže a současně by začalo řešit i financování nákupu sídliště, trval by jim tento proces minimálně 9 měsíců, nikoli 4 měsíce, které na počátku určil ČEZ. Tuto skutečnost lze doložit jak nezávislým odhadem banky, tak i časovým harmonogramem, který zohledňuje zákonné lhůty při vytváření nezbytné družstevní nebo jiné struktury (viz příloha tiskové zprávy Časový harmonogram-Moje Písnice);
  • Forma prodeje prostřednictvím veřejné soutěže není vhodná. Vše totiž směřuje pouze k tomu, že bytový fond koupí finanční dravec, který bude mít zájem na rychlém výdělku na úkor stávajících obyvatel. Podmínky soutěže jsou nastaveny tak, aby se obyvatelé sídliště nemohli veřejné soutěže účastnit, přičemž veškeré snahy obyvatel o účast jsou odmítány právě nesplněním podmínek.

Hlavní závěry právní analýzy veřejné soutěže na prodej sídliště Písnice

Časový harmonogram úkolů pro účast v soutěži

Zadávací dokumentace ČEZ – sociální hledisko

Mgr. Petr Novotný, advokát Vilímková Dudák & Partners

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s