Tiskové prohlášení k demonstraci obyvatel sídliště Písnice a bytového domu Bělocerkevská dne 15. listopadu 2016, 18:00 na sídliště Písnice

Nájemníci pražského sídliště Písnice a bytového domu
Bělocerkevská demonstrují na sídlišti, které je – zatím – jejich domovem

Stejně jako dříve požadují demonstrující obyvatelé sídliště Písnice a bytového domu Bělocerkevská ve vlastnictví ČEZ, a.s., možnost koupit si byty stejně jako ostatní obyvatelé nájemních bytů, které ČEZ prodával v minulosti. To znamená za transparentních podmínek a za spravedlivou cenu.

Současný model prodeje sídliště není podle všech indicií vůbec nastaven tak, aby umožnil nájemníků ucházet se za spravedlivou cenu o svoje byty. Celá transakce je zaměřena výhradně na zámožné investory s velkým základním kapitálem. O lidi vůbec nejde.

ČEZ přitom toto sídliště obdržel bezplatně v rámci kuponové privatizace. Privatizační projekt na základě kterého ČEZ sídliště obdržel se ovšem záhadně ztratil a není tudíž jasné, zda z něj pro ČEZ neplynuly povinnosti týkající se například jeho bezplatného nebo symbolicky zpoplatněného převodu na zaměstnance po odpracování určitého počtu let atd.

Z nastálé situace ČEZ nevyvozuje, navzdory halasným deklaracím, žádné skutečné sociálně zodpověné kroky. Sídliště prodává rychle a za co možná nejvíc. Prodává je bez ohledu na jeho stav a hrozby pro obyvatele, např. ohledně tempa zvyšování nájemného. Nutno připomenout, že výraznou skupinu obyvatel sídliště tvoří osoby starší 50 let, totiž původní nájemníci, kteří na sídlišti bydlí od jeho zbudování v polovině 80.let.

ČEZ sídliště prodává lukrativní celek vč. rozsáhlých pozemků, u nichž chybí katastrálně vyjasněné stavební dispozice. Hrozí tak další zástavba a zhoršení kvality života na sídlišti.

Ohledně přehodnocení formy prodeje sídliště apelovaly na ČEZ a také na představitele vlády ČR, jakožto na největšího akcionáře ČEZ (70%), nejenom obyvatelé sídliště a domu Bělocerkevská, ale rovněž vysocí ústavní činitelé, Magistrát hl.m. Prahy a další.

Samotní obyvatelé jasně deklarují, že v občanské aktivitě a veřejných projevech nespokojenosti neustanou dokud jim nebude umožněn spravedlivý a transparentní odkup jejich domovů.

Za Moji Písnici
Ondřej Václavík, mluvčí iniciativy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s