Tiskové prohlášení k demonstraci dne 17. října 2016

Nájemníci pražského sídliště Písnice a bytového domu Bělocerkevská demonstrují v blízkosti Ministerstva Financí ČR

Ministerstvo financí s nájemníky nekomunikuje

Po opakovaných apelech na vrcholné politiky, demonstraci před úřadem vlády ČR a další akcích upozorňuje nyní iniciativa Moje Písnice na nezájem a nedostatečnou komunikaci ve věci sídliště Písnice ze strany pana vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše a jeho podřízených, zejména pak věcí pověřeného náměstka Ondřeje Landy. Přitom je to právě úřad ministra financí, na nějž nájemníky odkazují všechny ostatní oslovené státní instituce s argumentem, že právě ministerstvo financí vykonává jménem státu akcionářská práva ve společnosti ČEZ a jde tudíž v první řadě o jeho agendu.

Po osobní schůzce zástupců iniciativy Moje Písnice a pana vicepremiéra Babiše bohužel veškerá komunikace mezi zástupci nájemníků a obyvatel pražského sídliště Písnice a bytového domu Bělocerkevská navzdory příslibu pana vicepremiéra ustala. V reakci na to svolává iniciativa Moje Písnice demonstraci nájemníků do blízkosti budovy MF ČR na pražské Malé Straně.

O co se jedná

Situace obyvatel bytů na sídlišti Písnice a domu Bělocerkevská se za poslední týdny nijak výrazně nezměnila:

Obyvatelům bytů ve vlastnictví společnosti ČEZ, a.s., které se nachází na pražském sídlišti Písnice a v domě Bělocerkevská v pražských Vršovicích, žijí v nejistotě ohledně toho, co bude s jejich domovy. Byty, ve kterých bydlí mnozí již více jak 30 let, jsou předmětem neveřejné soutěže, v níž budou prodány za nejvyšší cenu. Stejně jako u všech ostatních bytů z bytového fondu ČEZ, který těsně po privatizaci čítal 8000 bytů, bylo těmto obyvatelům opakovaně jednoznačně dáno najevo, že byty budou ČEZem převedeny do rukou bytových družstev a odtud do rukou samotných nájemníků. Na rozdíl od svých šťastnějších kolegů např. na pražském Jižním Městě, kteří své byty získali již v roce 2003 za průměrnou cenu do 3000Kč/m2, měli tito lidé smůlu a dosud bydlí v nájmu ČEZ.

Stejně jako v roce 2003 na mnoha místech v Praze prodával ČEZ byty opakovaně, např. v letech 2007-2009 v severních Čechách (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Jirkov a další), v Šumperku, ve Vraném nad Vltavou. Ve všech případech na byty poskytl předkupní právo nájemník a to buď tak, že byty

 1. a) exluzivně odprodal bytovým družstvům, které tehdejší nájemníci založili, nebo tak, že
 2. b) byty odprodal třetí straně, kterou smluvně zavázal k rozdělení celků bytových domů na jednotlivě byty a jejich odprodej nájemníkům za předem stanovenou cenu (tzv. kadaňský model).

V případě bytů na sídlišti Písnice a v domě Bělocerkevská se ČEZ nejprve vůbec nemínil s nájemníky o prodeji jejich domovů bavit. Stroze jim jednostránkovým dopisem oznámil, že jejich byty prodává jako celek bytových domů nejvyšší nabídce. Odhadní cena sídliště je přitom astronomická a pro nájemníky samé nedosažitelná, nejméně 1,2-1,4 mld. Kč. Radnice městské části Praha – Libuš, kde se prodej bytů dotýká jedné čtvrtiny obyvatel, se o celé připravované transakci dozvěděla až od nájemníků a to přesto, že byla ve věci bytového fondu ČEZ v pravidelném zhruba čtvrtletním kontaktu s představiteli společnosti.

Nájemníci protestují

Zcela neadekvátní jednání společnosti ČEZ vůči jejim dlouhodobým obchodním partnerům – nájemníkům – mělo přirozenou odezvu: první demonstrace nájemníků proti postupu společnosti ČEZ proběhla zhruba za měsíc od oznámení o bezohledném a pochybnostmi obklopeném prodeji, jakmile se uprostřed prázdninového času nájemníci mobilizovali v odporu proti postupu korporace.

Nájemníci apelovali na vrcholné státní orgány prostřednictvím petice, denně píší dopisy a emaily vrcholným představitelům státu a metropole ve snaze upozornit na to, co dvěma tisícům (!) nájemníkům hrozí.

Kromě naprosto nevyhovujícího jednání společnosti ČEZ nájemníci také upozorňují na řadu nesrovnalostí a varovných signálů, které celý prodej doprovází. Ať už je to pochybná vlastnická struktura subjektů pověřených prodejem, nedořešená stavebně technická dokumentace a praktická situace na sídlišti nebo naprosté zamlčení minulých příslibů o prodeji a s ním souvisejících úkonů, které nájemníci na pokyn majitele již v minulosti provedli (založení družstev, příprava finančních prostředků na odkup bytů do družstevního vlastnictví).

Ze strany společnosti ČEZ zaznívá opakovaně argument o tom, že její vedení musí jednat „s péčí rádného hospodáře“, což z nepochopitelných důvodů znamená jinak než při prodeji bytů na Jižním Městě, v Hostivaři, v severních Čechách… Kromě věcných argumentů ale v rétorice představitelů společnosti ČEZ už došlo na osobní výpady proti představitelům nájemníkům ohledně nelegitimnosti požadavků některých z nich (bydlí tu jen 4 roky a přesto jsou v čele odporu nájemníků, jak to?), to vše snad ve snaze společenství nájemníků rozeštvat.

Aktivita obyvatel sídliště Písnice a domu Bělocerkevská ovšem neustává. Jde nám o naše byty a nenecháme je spekulantům rozprodat bez odporu.

Shrnutí požadavků

Nájemníci bytů na sídlišti Písnice a v domě Bělocerkevská požadují totéž, čeho se dostalo i ostatním nájemníkům bývalých závodních bytů, které ČEZ privatizoval:

 1. exluzivní předkupní právo na byty a to buď
 2. a) formou prodeje bytovým družstvům, která nájemníci založí nebo
 3. b) prostřednictvím třetí strany pověřené přednostním prodejem bytů nájemníkům

 

 1. prodej bytů za zbytkovou cenu, která bude reflektovat
 2. a) technický stav nemovitostí
 3. b) charakter bytového fondu jako bývalých podnikových bytů, jejichž přidělení bylo vázáno na odpracovné hodiny při akci Z, na odpracovaná léta v podniku a svépomocný podíl na výstavbě

jinými slovy za cenu srovnatelnou s cenou, za níž byly byty společnosti ČEZ prodávány nájemníkům (bez ohledu na to, zda jsou zaměstnanci či nikoli) již v minulosti.

V této souvislosti opakujeme svoje požadavky ze srpna 2016:

 1. zrušení současného výběrového řízení
 2. do 2 měsíců vypsání nového výběrového řízení, které bude obsahovat následující podmínky pro kupujícího:
  a) Povinnost nabídnout bytové jednotky současným nájemníkům ke koupi za zbytkovou cenu a to nejpozději do 6 měsíců od podepsání smlouvy. Tato nabídka bude platná min 24 měsíců.
  b) Povinnost převést pozemky, které nejsou pod nemovitostmi, bezúplatně nebo za symbolickou cenu na obec. 
 3. ve výběrové komisi bude přítomen zástupce iniciativy Moje Písnice

 

Jednoduše:
NÁJEMNÍCI PRO SEBE POŽADUJÍ PŘÍSTUP SROVNATELNÝ S TÍM, KTERÝ ČEZ UPLATNIL JIŽ OPAKOVANĚ VE SROVNATELNÝCH PŘÍPADECH.

PROČ JE PÍSNICE A BĚLOCERKEVSKÁ VÝJIMKOU, KOMU TO PROSPĚJE?

PROČ JE PANU MINISTRU FINANCÍ A JEHO ÚŘADU ZATĚŽKO KOMUNIKOVAT S OBČANY A VOLIČI?

Za Moji Písnici
Ondřej Václavík
mluvčí iniciativy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s