Oznámení o vývoji situace ohledně prodeje sídliště Písnice a bytového domu Bělocerkevská

 1. Druhé jednání se společností ČEZ
  2. Angažmá členů parlamentu ČR
  3. Navázání formálního kontaktu s vedením bytových družstev na sídlišti Písnice

Druhé jednání se společností ČEZ

Druhé jednání se společností ČEZ, které se odehrálo 6. září 2016, přineslo drobné pokroky faktické a velké vyjasnění ideových pozice ohledně přístupu k celé záležitosti.
Ve faktických věcech došlo k tomuto vývoji:

a) Na základě žádosti pana poslance Adámka, pana starosty Koubka a zástupců iniciativy Moje Písnice předali zástupci ČEZ, a.s., elektronickou verzi privatizačního projektu sídliště Písnice.
b) Zástupci ČEZ, a.s., předali ústní verzi odpovědi na oficiální požadavek městské části Praha – Libuš na zajištění přístupových cest jednotlivých objektů obklopených rozsáhlou sloučenou parcelou tvořící většinu plochy sídliště a dalšími pozemky. Zástupci ČEZ, a.s., považují za dostatečnou formu ochrany vytvoření geometrického plánu hlavních komunikací a přístupů k objektům. Tento plán bude příloho kupní smlouvy mezi společnosti ČEZ, a.s., a nabyvatelem vzešlým z nyní běžícího výběrového řízení na celek sídliště Písnice a jako takový bude součástí katastrální dokumentace. Právní zástupci ČEZ, a.s., považují tento způsob ochrany za dostačující. Zástupci Městské části Praha – Libuš si vyžádali písemnou odpověď na své písemné podání a deklarovali, že navržené řešení přezkoumají co do vhodnosti a dostatečnosti.
c) Požadavek na odsun termínu odevzdání nabídek ve výběrovém řízení na prodej sídl. Písnice a domu Bělocerkevská byl zástupci ČEZ, a.s., přezkoumána a návrh na změnu data čeká na schválení vedením společnosti. Proponované nové datum je 2.prosince 2016.

Ideová pozice ČEZ, a.s., v celé záležitosti byla s konečnou platností deklarována následovně:
i) Společnosti ČEZ, a.s., ústy svého právního zástupce dr. Davida připouští, že stávající způsob prodeje není jediný možný. Tento způsob zástupci společnosti zvolili za účelem maximalizace zisku. Toto rozhodnutí považují za správné.
ii) Veškeré nedostatky (např. zakreslení) komunikací nejsou důvodem pro pozastavení či dokonce zastavení výběrového řízení. Termín odevzdání nabídek je stanoven a ČEZ, a.s., a její právní zástupci považují jeho dodržení za prvořadé.
Opět se nabízí otázka, komu zdánlivě bezdůvodně uspěchané výběrové řízení provázené sporými tématy a řadou potenciální negativních důsledků prospěje.
iii) Zástupci ČEZ, a.s., během jednání několikrát naznačili, že považují celou záležitost ohledně nevhodnosti zvoleného obchodního postupu pro sídliště jako specifický předmět prodeje za téma politické a na svým postupem si ‘myjí ruce’.

 1. Angažmá členů parlamentu ČR

  Představitele iniciativy Moje Písnice, p. Václavík, p. Dermendžieva a důvěrníka p. Hampla přijal ve středu 7. září pan senátor PhDr. Tomáš Grulich ve své kanceláři v Praze – Modřanech. Vyslechl si podrobnosti ohledně situace v níž se Písničtí ocitli, ocenil míru přípravy a věcnosti, se kterou zástupci Mojí Písnice k věci přistupují a přislíbil, že bude písemně apelovat jednak a vrcholné představitele ČEZ, a.s., jednak na pana ministra financí  a jednak na pana předsedu vlády. Svůj postup přislíbil koordinovat s pány kolegy poslanci p. Fr. Adámkem a p. J. Koubkem.
  K velmi zásadnímu obratu ve věci prodeje bytů ČEZ, a.s., pak bezpochyby patří interpelace paní poslankyně Mgr. Marty Semelové a pana poslance a starosty Mgr. Jiřího Koubka na ministra financí a předsedu vlády. Plné znění zmíněných interpelací lze nalézt na webu poslanecké sněmovny

 2. Navázání formálního kontaktu s vedením bytových družstev na sídlišti Písnice

  Vedení iniciativy Moje Písnice uspělo ve své snaze oslovit vedoucí představitele bytových družstev na sídlišti Písnice v čele s p. Hastíkem a přesvědčit je k účasti na společném postupu v akcích podnikaných na obranu pohody a kvality života na sídlišti Písnice.

připravil
Ondřej Václavík
mluvčí a tajemník iniciativy Moje Písnice

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s