Zápis z jednání o prodeji sídliště Písnice dne 24. 8. 2016.

Přítomní: ČEZ: ředitel divize Správa ČEZ Ivan Lapin, JUDr. Ondřej David s kolegyní, Michaela Jelenová, mluvčí Roman Gazdík

MČ Praha-Libuš: starosta Mgr. Jiří Koubek, PaedDr. Jaroslava Adámková, Bc. František Adámek

Moje Písnice: mluvčí Ondřej Václavík, Lukáš Frejka, Zbyněk Duchaň, Radek Dermendžiev, Viktor Rossmann (dům Bělocerkevská)

Začátek jednání 17:05 hodin

Jednání zahájil pan ředitel Lapin, přivítal přítomné a slovo předal panu Davidovi.

David: Shrnul stávající pozici ČEZu. Nedává ekonomický smysl, aby ČEZ držel byty. Bytový fond nepřináší zisk. S ohledem na dobu, kdy se investoři snaží nakupovat nemovitosti, je výhodné vše prodat. Jediná varianta je veřejná soutěž. Po diskusích se v rámci ČEZu jsme se snažili najít nejvýhodnější variantu. Vytipovali jsme 2-3místa, kde by mohlo dojít k dalšímu zastavění sídliště. Jakékoliv omezení práva nového nabyvatele ovšem snižuje cenu – což je pro ČEZ nepřijatelné. Pokud by existovalo jiné právní řešení, nebráníme se debatě. Prodávat za zůstatkovou cenu není možné, ta nebyla nabídnuta ani v roce 2003. Někde – pokud bylo v bytech více než 50 % pracovníků ČEZu – se prodávalo družstvům, to byl ale jiný model. Ekonomický trh v Praze je jiný než v severních Čechách

Lapin: Zdůraznil, že byty v Praze jsou v jiném stavu než v severních Čechách.

Adámková: Namítla, že Písnice a Praha 10 jsou už poslední byty v portfoliu ČEZ a ty jediné prodáváte takto.

David: Přichází nám dopisy drobných akcionářů, které postup za nejvýhodnější cenu preferují, jinak hrozí podáváním trestního oznámení na představitele ČEZu.

Adámková: Trestní oznámení může dneska podat kdokoli na kohokoli

David: Souhlas.

Adámek: Rozumím péči řádného hospodáře. Vysvětlete mi jednu věc – je jasné že cena na severu Čech je jiná než v Praze, to ani lidi nechtějí. Tenkrát se prodávalo s podmínkou, aby zisk byl 10 procent. Tenkrát akcionáři souhlasili? Proč to není dnes stejně?

Lapin: Ceny nemovitostí za dekádu významně vyrostly. Je nedostatek bytů. Když si někdo postavil dům v roce 1989, aniž by cokoli udělal, cena jeho domu se výrazně zvýšila. Městská část či obec taky musí postupovat podle trhu, nemůže prodávat za nižší cenu.

Adámek: Městská část taky prodává za nižší cenu – podle praviudel, které schválilo zastupitelstvo.

David: Privatizace na severu probíhala tak, že 90 % nájemníků bylo zaměstnanců ČEZu. Původně se postupovalo podle schváleného principu z roku 2003. Lidi neměli zájem – staří, nedostatek financí. Prodalo se to na etapy tak, aby se v součtu dosáhlo alespoň znalecké ceny. Sociální hledisko 5 % u bytového fondu v Písnici je marginální. Ale jakékoliv vyšší procento by bylo omezující kritérium, které by snížilo cenu pod cenu znaleckou a to nemůže společnosti ČEZ doporučit. Za jinou než tržní cenu není možné prodat. Museol by to být jen zákonem, který by ČEZu přikázal, aby prodal pod cenou. Ani rozhodnutí valné hromady by nezbavilo představenstvo ČEZu odpovědnosti.

Adámek: Existoval privatizační projekt. V privatizačním projektu byly ČEZu přiděleny tyto byty. Byl tam nějak řešen další osud těch bytů?

David: Nebyl.

Adámek: Nemáte ten privatizační projekt?

David: Nějaké části. Celý bude na ministerstvu financí.

Adámek: Lidi si založili na váš pokyn družstva. Stálo je to peníze, čas, nervy. Byly soudní spory, žaloby, táhlo se to. Lidi se cítí oklamaní.

Lapin: Soudy jsou nezávislé. Čez připravoval prodej nájemcům. Přišla nevyžádaná nabídka, která převyšovala nabídku učiněnou nájemníkům. Všechny soudní instance řekly, že ČEZ nebyl povinen to prodat.

Adámková: Lidem vzniká škoda, když budou rušit družstva.

David: Ano, táhlo se to dlouho – 10 let, do vyřešení soudů doby prodej stejně nepřipadal v úvahu. Naše doporučení nájemníkům: Není reálné, aby to koupilo více družstev. Jediná možnost je jediné velké družstvo. Nejvyšší cenu může dát skupina nájemníků. Banka dává bytovým družstvům úvěry, které jsou úročeny méně než komerčním subjektům.

Adámek: Závěr jednání po prodeji domu v Kadani zněl, že stejný model se může uplatnit i v Písnici. Proč to teď nejde? Lidi nebudou zakládat další a další družstva, příliš se zklamali.

Lapin: Citujete zápis, který jsem neviděl. Nic jsem tehdy neslíbil.

Václavík: Kdyby tato nabídka přišla v roce 2003, bylo by to jiné.

Lapin: Rozhodně jsem v roce 2011 nemohl rozhodnout o prodeji. V obecné rovině bylo informováno vedení městské části, ale nemohli jsme vám říct nic v předstihu. Všichni museli dostat informaci naráz.

David: Probíhalo trojité interní jednání o způsobu prodeje. Řešily se detaily, zracovávaly posudky, trvalo to několik měsíců, 7 nebo 8, než finálně orgány rozhodly. Měsíc před rozhodnutím nebylo nic jasné.

Koubek: Pane Davide, řekl jste, že nejvyšší cena může přijít od skupiny nájemníků, to jste řekl? Slyšel jsem dobře?

David: Je to moje úvaha, ne stanovisko ČEZu. Dopočítali jsme se, že to nájemníci mohou zaplatit.

Koubek: Pokud to myslíte vážně, že nejvyšší nabídku mohou podat nájemníci za jedno družstvo pomocí úvěru od banky, pak je to tedy od vás faul. Nájemníci se o prodeji dozvěděli 27.6., tedy těsně před prázdninami a dovolenými. A 21. října mají být nabídka ny stole. To přeci nájemníci nemohou stihnout. To je od vás faul, nájemníci nejsou ve tsejném postavení jako firmy, které se tím živí a ten čas pro podání nabídky je pro ně dostačující.

Adámek: Souhlasím se starostou a rozvinu to, co říkal pan Koubek. Co kdybyste soutěž zrušili, aby se mohli nájemníci dohodnout?

David: Založení družstva trvá týden.

Adámek: Je to složité. Já bych jim to nedoporučil. Je to vějička.

David: Jde to, ale musí se to zkusit.

Lapin: Znovu opakuji, že tu informaci o prodeji jsme pustili v jeden den, aby všichni potenciální zájemci měli stejnou informační úroveň.

Dermendžiev: Není reálné, aby 800 bytů koupilo malé družstvo.

Lapin: Přijďte s nabídkou.

Koubek: Opakuji, hráči na trhu jsou připraveni lépe než nájemci bytů. Co tedy brání tomu, abyste navrhli představenstvu ČEZu prodloužit lhůtu na podání nabídek do června 2017, aby se i nájemníci mohli připravit, je-li to možné?

Václavík: Zaznělo několik kritérií – bojíte se, že prodáte pod cenou a nebudete se chovat s péčí řádného hospodáře čili neznehodnotíte svůj majetek. Stanovení tržní ceny sídliště je těžké. Jsme tady za nájemníky. V tomhle termínu je to pro odborníka, který se tím živí. Jak myslíte, že nájemníkům je v kontextu toho, že už to v roce 2003 absolvovali a dopadli, jak dopadli. Lidi, kteří mohli, a ti lidi, co na to měli, už jsou pryč. Bavíme se o sídlišti, které stárne, berou se dotace na studie ohrožení sociální vyloučeností. Chybí mi jedna věc – odpověď lidem, kteří jsou zoufalí a cítí se ohroženi. ČEZ má rozsáhlé charitativní programy, ale když zacházíte se svým majetkem, je to tržní. Bylo by zdvořilé s těmi lidmi mluvit. Proč neřeknete, že Písnice je paraolympiáda nebo nadace?

Lapin: Musíme se řídit zákonem.

David: Rozumím pocitům lidí, ale my nemůžeme postupovat jinak.

Duchaň: Vy jste to připravovali tři čtvrtě roku, a my to máme udělat za tři měsíce?

Václavík: Qui bono? Komu prospělo, že se to hodilo do schránek 27. 6. a výběrové řízení má doběhnout za 4 měsíce?

Koubek: Nedostal jsem odpověď na svoji otázku. Co brání, abyste zrušili soutěž a nastavili tam podmínky do června 2017?

David: To by mohlo znamenat, že by se někdo zvýhodnil.

Rossmann: Koho by to zvýhodnilo?

David: Nařkli by nás, že někoho zvýhodňujeme.

Koubek: Přece nemůže být problém termín posunout.

David: Můžeme se bavit o měsíci, ale ne o 10 měsících.

Koubek: Nájemníci mají jen dva měsíce, ostatní hráči na trhu měli čtyři.

Duchaň: Jaké máme záruky, že to myslíte vážně?

David: Neodmítáme tu variantu. A jestli to můžeme prodloužit, o tom se poradíme. Jediná cesta je družstvo nájemníků.

Lapin: Pan David řekl, že se tím budeme zabývat.

David: (k panu Václavíkovi) Před tím jste chtěli, abychom to zrušili. Teď chcete prodloužit termín. Budeme se tím zabývat. Nevylučujeme to, ale neslibujeme.

Duchaň: Můžete nechat soutěž proběhnout a nikoho nevybrat a vyhlásit to znovu.

David: Hypoteticky dostaneme nabídku 1,7 miliardy a co potom. Zrušíme soutěž? To si nedovedu představit, že bych představitelům ČEZu doporučil. I zrušení soutěže se musí odůvodnit.

Adámková: My už bytová družstva máme a můžeme je použít. Můžete mi poradit, co s těmi ostatními?

David: Čím je družstvo větší, tím banka lépe dává úvěr. Kdo bude chtít koupit, bude splácet nájem bance, kdo nechce koupit, bude platit družstvu nájem.

Dermendžiev: Lidi jsou tam staří a nepůjdou do toho. Kdybyste nám to nabídli před 13 lety, šli bychom do toho.

Václavík: Máte výstupy z domácích úkolů. Určitě existuje nějaká cena, na niž akcionáře nepoškozujete. V bytech žije zanedbatelné množství pracovníků ČEZu, proto vás sociální aspekty nezajímají.

David: Taková cena neexistuje. Musíme dělat soutěž. Cena se stanoví soutěží.

Václavík: Zaklínáte se péčí řádného hospodáře. Po nás potopa. V kontextu toho se všechny vaše návrhy jeví, že je vám jedno.

Lapin: Nám to není jedno, ale Vy vzbuzujete emoce. Máte nějaký návrh? Jestli s něčím přijdete, budeme se tím zabývat.

Duchaň: Ve vašich slovech je rozpor. Připouštíte, že se můžete bavit o jiné variantě, ale současně nechcete zrušit soutěž.

David: Budeme se zabývat lhůtou, jak navrhl pan starosta.

Lapin: Podmínky soutěže jsou takové, že to nemůže koupit “garážová” firma. Musí mít jasně transparentního vlastníka.

Dermendžiev: Byty v Baarové jste zaměstnancům ČEZu prodávali levně za zvýhodněnou či zůstatovou cenu.

David: Není to pravda. Nikdy to nebyly zůstatkové ceny.

Dermendžiev: Nejsme nájemníci, ale rukojmí.

David: Všechno chápu, ale co mám dělat? Jaký máte návrh?

Václavík: Chybí mi tam sociální aspekt.

Rossmann: Rád bych, aby se Písnice a Praha 10 braly stejně. Co platí pro Písnici, aby platilo i pro Prahu 10. Bylo by možné, že nám do týdne dáte vědět, zda možnost posunutí termínu existuje?

David: Ano.

Rossmann: Do týdne nám dáte vědět?

David: Ano.

Adámek: Mohu dostat privatizační projekt?

Lapin: Není problém. Komunikovat budeme na mém e-mailu ivan.lapin@cez.cz

Adámková: V podmínkách veřejné soutěže je uvedeno, že ČEZ bude vyzývat zájemce, aby své nabídky navýšily. Celkem až 5x, je to tak?

David: Ano.

Duchaň: Případná nabídka od nájemníků bude znevýhodněna, když se budou nabídky dorovnávat. Přeci nebudeme napětkrát chodit do banky.

David: Úvěr od banky bude rámcový, tedy v rozpětí.

Koubek: Obracím se na pana ředitele s dopisem za vedení městké části, který vám dnes odešel poštou a nyní vám ho předávám. Jde o to, aby ČEZ nechal zapsat pozemky pod veřejnými komunikacemi a pod přístupovými cesty k objektům do katastru nemovitostí. Dále vysvětluje důvody, které ho k tomu vedou, které jsou uvedeny v dopise. Chce preventivně se vyhnout pozdějším soudním sporům.

Václavík: Stále jste nám nedokázali, žře situace na Písnici a v Kadani je odlišná.

Duchaň: Tam levně, tady draze.

David: Na severu to bylo včetně pohledávek za neplatiče, nevytrhávejte jeden jednotlivý byt z celkové nabídky. Vše bylo součást balíku, také v Jirkově. Není tam kupní síla.

Lapin: Rekapitulace – vezměte si právníka a něco navrhněte, určitě zvážíme návrh pana starosty uvedený v dopise.

Václavík: Přejeme si, aby vedoucím místům bylo v materiálech předloženo sociální hledisko. Bez toho je dokumentace nekompletní a je to ze strany ČEZunezodpovědné. Pohybujete se v rámci zákona, ale na hraně svědomí, protože korporace nemá svědomí.

Adámek: Ty byty byly kdysi ČEZu dány. Problém je v tom, že byt byl pojímán jako tržní věc. Ale byt není houska nebo. Problém je celý v tom, že sídliště bylo privatizovano korporátu, a ne městu.

Lapin:Nesouhlasím s tím, že je někdo rukojmí. V čem? Nikdo lidem netrvdí, že tam musí bydlet. Nevěřím tomu, že se lidé odstěhují, když bude jiný vlastník.

Pan Dermendžiev odchází.

Dermendžiev: Nešlo by přesvědčit akcionáře, aby zohlednili Písnici a prodali se byty za jiných podmínek?

Gazdík: My neznáme akcionáře. Akcie se obchodují na burze, akcionáři se každou vteřinu mění. A jestli jste četli články na diskuzích, lidi vám ty byty za levno nepřejou.

Václavík: Za mě následující závěr: My nechceme byty za 350 000 Kč, ale chceme sociální jistoty. Těch 5 % sociálního hlediska je marginální a nic neznamená. Můžete se podívat, jak jste došli k tomu, že sociální aspekt je 5 %?

David: To dělali ekonomové, ale sopuhlasím, že je to bagatelní.

Frejka: Můžete nám dát výsledovku výnosů a nákladů za písnické sídliště za několik posledních let?

Lapin a David: Nemůžeme. To je obchodní tajemstcí. Celková výsledovka společnosti je na internetu, dílčí skutečnosti nikoliv.

Václavík: nechceme byty za pakatel, ale požadujeme sociální jistoty, 5 % není žádné hledisko. Chováte se legálně, ale ne zodpovědně.

David: Vůči komu? To dosud od vás nezaznělo.

Václavík: Prodej v severních Čechách je pro nás referenční. Chceme ty byty za obdobných podmínek.

David: Variantu prodeje jako na severu jsme se pokusili na Prahu napasovat. Ale ekonomicky to nevychází.

Lapin: Ono je to naopak. Nájemníci drží majitele jako rukojmí. Majitel se smí chovat pouze podle zákona. Musí se starat. Jinak nájemníci utečou.

David: Nepochopil jsem, proč by se nájemníci po změně majitele měli stěhovat?

Václavík: Prodejem třetí osobě vnášíte nejistotu. Koupí to někdo, kdo to může chtít obratem prodat spekulantovi. Dokumentace je neúplná, prodej je možná legální, ale není to zodpovědné, když v ní nejsou všechny aspekty, sociologické a urbanistické a další. My se obáváme destabilizace

Gazdík: Rozbouřili jste to sami v Blesku.

Frejka: My se snažíme lidi uklidňovat.

Adámek: ČEZ je tu od toho, aby vydělával peníze, tomu rozumím. Iniciativa Moje Písnice je zase věc politická. A týká se to možná více hlavního města Prahy než parlamentu.

Lapin: Kolik lidí vám řeklo, že opustí byt, když se změní vlastník?

David: Předkupní právo nájemníků je zachováno. Nový občanský zákoník naopak posiluje práva nájemníků.

Václavík: Můžete nám poskytnout výstupů z vašich worshopů, kde jste se bavili o možnostech prodeje bytového fondu?

David: Tohle si nedovedu představit, kdybyste řekli třeba: dejte mi nějaké informace, to my dovedeme. Do týdne se vyjádříme k požadavku pana starosty.

 

Závěr: příští schůzka 6. 9. v 15.00 v téže místnosti

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s