Dopis k naší petici

Drazí sousedé a podporovatelé,

státní úřady, kterým jsme Vámi signovanou petici odeslaly začaly jim zaslané dokumenty zpracovávat a tudíž je již korektní dopis zveřejnit. Jako vzorový volím dopis adresovaný panu ministru financí ing. Andreji Babišovi. Ostatní dopisy jsou vyjma titulatury shodné.

————————————-

Ing. Andrej Babiš
ministr financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

 

Petice – zastavení prodeje bytů ve vlastnictví ČEZ a.s. na sídlišti Písnice a v Praze – Vršovicích v současnosti plánovaným způsobem

Vážený pane ministře Babiši,

rádi bychom Vás požádali o pomo c při záchraně našich domovů a jejich okolí a o jednání v souladu se zákonem 85/1990 Sb., o právu petičním.

Obyvatelům 739 bytů na pražském sídlišti Písnice a 33 bytů v Praze-Vršovicích bylo v pondělí 27.června strohým dopisem od společnosti ČEZ, a.s., jakožto majitele jejich domů a bytů, oznámeno, že jejich domovy se prodávají.Situace je tristní zejména v případě sídliště Písnice, kde jsou předmětem prodeje, kromě bytů a nebytových prostor v příslušných obytných domech, také pozemky tvořící až na zanedbatelné výjimky veškery veřejný prostor, zeleň a vybavenost sídliště  jako urbanistického celku. V rámci téže vlny prodeje s ČEZ, a.s., prodává rovněž místní obchodní centrum, které je spádové pro široký okruh domácností na Praze – Libuš.

Přisoučasné formě prodeje, tj. prodej celku všech bytových domů jednomu uchazeči ve výběrovém řízení bez závazných sociálních parametrů a s váhou ceny 95% je otevřen prostor pro velmi divoké komeční nakládání s bytovým fondem. Sídliště Písnice je přitom sídliště v lokalitě kriticky ohrožené sociálním vyloučením. Jde o demograficky stárnoucí podnikové sídliště, kde nadpoloviční podíl tvoří obyvatelé původně podnikových bytů, kteří své bydlení již odpracovali ve státní podnicích a nyní jsou namnoze ve starobním důchodu nebo krátce před ním. Jde o celek s vysokým podílemnedokonale, zejména jazykově, integrovaných národnostních menšin, v bezprostředním sousedství kontroverzní pražské tržnice SAPA a na konečné stanici plánované trasy metra D. Všechny tyto charakteristiky si spolu se zástupci Městské části Praha – Libuš bolestně uvědomujeme a z plánované formy prodeje jsme zoufalí.

Pro Městskou část je investice do bytového fondu v odhadované nespekulativní hodnotě nejméně 1,25 mld. Kč naprosto mimo její finanční možnosti. Z pohledu Městské části se ale přitom, kromě již výše zmíněných hledisek jedná rovněž o drtivý dopad: na sídlišti Písnice bydlí zhruba čtvrtina obyvatel celé městské části, jedná se o největší sídlištní celek v městské části, jsou zde dvě ze tří tělocvičen, mateřská škola, polovina dětských hřišť  a hřišť pro seniory, zde vedoucí chodníky a křižovatka cyklostezek nejsou doposud zaneseny do katastru, jde o přirozené centru městské  části a hojně využívaný veřejný prostor atd. atd.

Náš nesouhlas se stávající formou prodeje zbytků pražského bytového fondu ČEZ, a.s, demonstruje přiložená petice, kterou k datu odevzdání, tedy během jednoho prázdninovho týdne, podepsalo 1429 osob.

Žádáme Vás o použití všech zákonných prostředků k tomu, abyste přiměl ČEZ, a.s., vlastněnou ze 70% českým státem, a tedy i námi jakožto daňovými poplatníky a voliči, aby zastavila stávající výběrové řízení.

Rádi bychom aby ČEZ, a.s., prezentující se v médiích jako sociálně zodpovědný korporátní subjekt, ČEZ, a.s., která prostřednictvím Nadace ČEZ a přímého sponzoringu vydává přinejmenším stamiliony Kč na podporu sportovců, charitativních aktivit a veřejného života, ČEZ, a.s., jehož vlastníky jsme, nadneseně řečeno, ze 70% my všichni občané České Republiky, zasedla se stejnou zodpovědností k jednání se zástupci Městské části Praha – Libuš a zástupci nájemníků a novou formu prodeje svého bytového fondu a jeho podmínky projednala s nimi a přihlédlá náležitě k sociálním dopadům takové transakce.

Předem děkujeme za veškerou Vaši pomoc

Jménem iniciativy Moje Písnice a petičního výboru

 

Ondřej VÁCLAVÍK

mluvčí a tajemník iniciativy Moje Písnice, zástupce petičního výboru

Na Okruhu 390/11, Praha 4, 142 00
(trv.pobyt Plickova 568/9, Praha 4, 149 00)
tel. +420-725-297-482
moje.pisnice@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s