Prohlášení k jednání s ČEZ, a.s., dne 24.srpna 2016

Dne 24.srpna od 17:00 proběhlo v prostorách ČEZ, a.s., v Praze – Michli  jednání mezi

  • zástupciČEZ, a.s., v čele s generáním ředitelem ředitelem ČEZ Korporátní služby, s.r.o., p. ing. Ivanem Lapinem a p. dr. Ondřejem Davidem z advokátní kanceláře DBK Partners,
  • zástupci Městské části Praha-Libuš v čele s p. starostou Mgr. Jiřím Koubkem a posílenými o spřízněného poslance Bc. Františka Adámka
  • a zástupci iniciativy Moje Písnice v čele s p. Ondřejem Václavíkem.

Po více jak třech hodinách nepřetržitého jednání jsou výstupy pro obyvatele sídliště Písnice a bytového domu Bělocerkevská v zásadě tyto:

  • pokud mají obyvatelé zájem byty koupit a lépe tak pojistit budoucnost svého bydlení a celku sídliště Písnice, mají sebe sama zorganizovat do bytového ‚mega-družstva‘ 739 bytů, připravit jistinu 30 mil. Kč a vstoupit jako řádný uchazeč do výběrového řízení, na byty v nichž bydlí. Obdobné platí pro byty ve Vršovicích.
  • pokud byty koupit nechtějí nebo nemohou, nezbývá jim, než doufat, že se naplní optimistická předpověď zástupců ČEZ, a.s., tj. že bytové domy koupí zodpovědný nový majitel, který bude mít se sídlištěm dobré úmysly a plány, které počítají zejména se zachováním stávající základny nájemníků
  • ČEZ, a.s., považuje stávající ‚sociální kritéria‘ výběrového řízení a nezávazné stanovení práv a povinností nového vlastníka za maximální možnou a přitom obhajitelnou variantu omezení pro případného kupce
  • zástupci ČEZ, a.s., přislíbili prozkoumat možnost posunu termínu podání nabídek ve výběrovém řízení na pozdější datum
  • zástupci ČEZ, a.s., považují zvolený postup prodeje celku sídliště Písnice a bytového domu Bělocerkevská za nejvhodnější řešení s důrazem na ekonomická hlediska a nepostižitelnost vedení společnosti v souvislosti se zvoleným způsobem prodeje. Všechna ostatní hlediska nemají v kontextu privátní obchodní společnosti, byť s většinovým státním podílem, žádnou relevanci a mohou být záminkou pro žalobu vůči vedoucím představitelům společnosti

Bezprostřední reakcí obyvatel bytů, kteří celé jednání strávili v napjatém očekávání přímo před budovou ČEZ, a.s., v Praze-Michli bylo rozčarování a projevy nespokojenosti. Během tří hodin jednání se počet účastníků tohoto shromáždění na podporu iniciativy Moje Písnice vyšplhal až na přibližně 170. Jejich řady pak rozšířala rovněž například paní poslankyně Marta Semelová.

Další jednání zúčastněných stran je předběžně sjednáno na 6.září 2016

Iniciativa Moje Písnice děkuje nájemníkům ze projev jejich podpory formou osobní účasti.

Za Moji Písnici

Ondřej Václavík
mluvčí a tajemník iniciativy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s