Prohlášení iniciativy Moje Písnice – demonstrace 17.srpna v 15:00, objekt ČEZ, Duhová 3, Praha 4 – Michle a předání petice

Obyvatelé sídliště Písnice a bytového domu Bělocerkevská 2 žijí v každodenní obavách z blížícího se data 21. října, kdy bude uzavřeno výběrového řízení na prodej jejich domovů novému vlastníkovi, který s nimi možná bude, ale možná taky nebude zacházet slušně, neboť ho k tomu podmínky výběrového řízení nijak nezavazují. Jako zástupci obyvatel těchto bytů zdůrazňujeme, že

požadujeme zastavení prodeje bytů ve vlastnictví ČEZ a.s. v současnosti plánovaným způsobem.

Tento bod jsme velmi jasně sdělili i společnosti ČEZ, a.s. Ti ve svých dopisech nicméně stále hájí pozice ‚dobrého hospodáře‘ a o sociální dopad prodeje na obyvatele, navzdory halasným deklaracích o sociální zodpovědnosti skupiny ČEZ, a.s., nedbají.

V bezprostřední návaznosti na ohlášení demonstrace 9. srpna 2016, její konání a vystoupení zástupců iniciativy Moje Písnice (dále „iMP“) a zástupců Městské části Praha – Libuš (dále „MČ“) v hromadných sdělovacích prostředcích byla zahájena korespondence mezi zástupci společnosti ČEZ, a.s. a iMP jakožto zástupcem nájemníků. V rámci korespondence byly zástupcům iMP postupně navrženy termíny pro setkání se zástupci společnosti ČEZ, a.s., a totiž termín 6. září a následně 17. srpna.

V odpověď na potvrzení termínu setkání mezi zástupci iMP, zástupci ČEZ, a.s., a zástupci MČ 17. srpna skupina ČEZ využila signování tohoto dopisu pouze mluvčím iniciativy panem O. Václavíkem a dále postoj zástupců MČ, kteří potvrzení účasti na jednání se společností ČEZ, a.s., navázali na potvrzení účasti zástupci iMP. Dopisem zástupcům iMP zástupci ČEZ, a.s., „termín 17. srpna tímto (jednostranně) ruší, neboť do dnešního dne (15. srpna.2016) potvrdila účast pouze jediná osoba.“ Zástupci iMP se domnívají, že jde o čistě taktický krok, který má vést k dalším průtahům a zachování statutu quo v celé věci. Statutu, který vyhovuje pouze jedinému aktérovi celého sporu: ČEZ, a.s..

Zrušení pozvání na 17. srpna dále doplňují nové termíny 24. srpna a 6. září 2016, na něž zástupci ČEZ, a.s., navrhují setkání v novém, velkorysém formátu se zástupci za každý dotčených bytový dům jednotlivě, přičemž dům Bělocerkevská 2 je opomíjen. Jaký je skutečný účel uspořádání shromáždění v masivním počtu bezmála 50 osob jen za iMP, nájemníky a MČ lze jen spekulovat. Zrealizovat v tomto počtu „věcnou a konstruktivní“ diskuzi, kterou argumentují zástupci ČEZ, a.s., ale nevidí iMP jako realistické a účelné. Tedy pokud nejde o další průtahy a o zachování statutu quo, jak je řečeno výše.

V reakci na jednání ČEZ, a.s. se zástupci iMP rozhodli změnit povahu již dříve svolaného shromáždění dne 17. srpna 2016 v 15:00 před objektem společnosti ČEZ, Duhová 3, Praha 4- Michle na demonstraci a vyjádření nesouhlasu s nadále trvající bezohledným chováním ČEZ, a.s. Bezprostředně před touto demonstrací předají zástupci iMP osobně Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu financí, Vládě ČR a písemně Úřadu veřejného ochránce lidských práv a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže petici, kterou iMP připravila a která je k nahlédnutí na jejích webových stránkách mojepisnice.wordpress.com

Za iniciativu Moje Písnice

Ondřej VÁCLAVÍK
mluvčí iniciativy

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s