Když partner (ČEZ) tak moc stojí o jednání, že jeho termín raději jednostranně zruší…

Abychom pokračovali s ohlášením obsahu naší listovní a elektronické korespondence s ČEZ a.s. Po odeslání dopisu 15.srpna byla Mojí Písnici elektronicky doručena odpověď velkorysého rozsahu a obsahu. Glosy v zelené barvě doplňuje Moje Písnice:

V Praze 15.srpna 2016

Odpověď na dopis

Vážený pane Václavíku,

obdrželi jsme Váš dopis, kterým reagujete na naše pozvání ke vzájemnému setkání týkajícímu se vysvětlení zvoleného způsobu prodeje bytového fondu Písnice.

Vzájemné setkání podmiňujete zastavením výběrového řízení. Úvodem považuji za nezbytné zdůraznit, že pro takový krok nevidíme žádný důvod. Výběrové řízení bylo zvoleno jako jediný možný způsob prodeje bytového fondu, který odpovídá povinnosti vedení společnosti ČEZ, a.s., jednat s péčí řádného hospodáře. V této souvislosti bych Vás rád vyzval, pokud máte návrh alternativního způsobu prodeje, který bude respektovat skutečnost, že ČEZ, a.s. resp. vedení společnosti, musí jednat s péčí řádného hospodáře, a tedy podle našeho názoru prodat bytový fond jako celek nejvýhodnější nabídce, abyste nám takovou alternativu, včetně právního a ekonomického posouzení předložil. Variantu, která bude respektovat výše uvedené právní předpisy, jsme připraveni projednat, a brát ji případně v potaz v našem rozhodování.

Stále se domníváme, že je vhodné, aby se strany společně setkaly a vysvětlily si vzájemné pozice a důvody pro svá jednání, a případně uvedly na pravou míru některé nejasnosti či nepřesnosti, které se opakovaně objevují v médiích. Vzhledem k tomu, že vnímáme velký zájem o takové setkání i ze strany nájemců, jejichž zájmy reprezentujete, rozhodli jsme se přizvat na společné setkání i důvěrníky za jednotlivé bytové domy či vchody. Zveme tedy tímto kromě již dosud pozvaných, kterými jsou Jiří Koubek, starosta, Václav Kuthan, zástupce starosty, Jaroslava Adámková, zástupce starosty, a čtyři zástupci sdružení Moje Písnice (Vy, Radek Dermendžiev, Zbyněk Duchaň a Lukáš Frejka), rovněž zástupce nájemců (důvěrníky), a to vždy za každý vchod jednu osobu, aby to bylo organizačně proveditelné a diskuze mohla být věcná a konstruktivní. Při organizaci pozvání jsme vycházeli ze seznamu důvěrníků zveřejněného na internetových stránkách Moje Písnice, přičemž tam, kde bylo na jeden vchod uvedeno více důvěrníků, zvolili jsme prvního v pořadí.
(jsme rádi, že ČEZ, a.s., zcela dle své libosti zachází s organizačními materiály iniciativy Moje Písnice a sám si rozhoduje o tom, kdo je a kdo není důležitý. Nutno připomenou, že pozvánky nejsou přenosné a že vést konstruktivní jednání v tomto počtu bude vskutku vysilující a rozhodně spíše přispěje k zachování statutu quo, o což ČEZ, a.s., – jak se zdá – koneckonců jde)

Aby tato schůzka byla v tomto počtu zrealizovatelná, a i s ohledem na probíhající dovolené, proběhne společné setkání v původně stanoveném termínu, a to 6.9.2016 od 15:00, v *** Duhová, Praha 4 Michle. Současně těm, kterým by tento termín nevyhovoval, nabízíme i dřívější termín a to dne 24.8.2016 od 17:00, v *** Duhová, Praha 4 Michle. Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti pro setkání konané dne 24.8. nejpozději do 22.8.2016 a pro setkání konané dne 6.9.2016 nejpozději do 31.8.2016 na email michaela.jelenova@cez.cz. Dovolujeme si upozornit, že pozvánka se vztahuje pouze na adresáta a není přenosná. Termín 17.8.2016 tímto rušíme, neboť do dnešního dne potvrdila účast pouze jediná osoba.
(je nám líto, že podpis “Ondřej Václavík, mluvčí a tajemník inciativy” ČEZ, a.s., nechápe jako projev zmocnění jednat za všechny sdružené osoby. Inu když někdo potřebuje ZÁMINKU PRO JEDNOSTRANNNĚ ZRUŠIT NAPLÁNOVANÉ A POTVRZENÉ JEDNÁNÍ, vezme zavděk čímkoliv. Díky ČEZ, a.s., příště budeme lépe připraveni…)

Věříme, že pozvání i za této situace, kdy nenaplníme Vaše požadavky, kterými účast na setkání podmiňujete, přijmete, a že budeme schopni si vzájemně vysvětlit důvody zvoleného způsobu prodeje.
(Ba co víc, my rádi přijímáme i pozvání, které jste nám jednostranně zrušili. Čtěte zde)

S pozdravem

***

atd.

Naši odpověď na tento rozsáhlý dopis doplníme záhy.

Za Moji Písnici zdraví

OV

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s