vaše demonstrace na našem sídlišti Písnice

 

Drazí sousedé

  • jakožto nájemníci společnosti ČEZ a ostatním obyvatelé sídliště jste demonstrovali svůj nesouhlas s vypsaným výběrovým řízením hojnou účastí. Atmosféra byla vzrušená a projevy nesouhlasu se jednáním společnosti ČEZ zcela jasné a jednomyslné. Na petičních arších se během večera sešlo k 600 podpisů.  Jsme rádi, že jsme zněním petice vystihli obavy a přání všech, koho se plánovaný prodej objektů a pozemků na sídlišti Písnice dotkne a že ji svými podpisy podpořili.
  • Zúčastnění vyjádřili vůli podobnou demonstraci, bude-li to nutné, zopakovat a to tentokrát přímo před sídlem společnosti ČEZ na Praze 4. Jménem iniciativy Moje Písnice pochopitelně doufáme, že žádné další hromadné nátlakové akce nebudou nutné a že společnost ČEZ výběrové řízení v jeho stávající podobě zastaví a zástupci iniciativy Moje Písnice budou následně se společností ČEZ moci zasednout k jednacímu stolu. Zároveň jsme ovšem rádi, že jako argument na podporu požadavků, které iniciativa Moje Písnice jménem nájemníků a obyvatel sídliště Písnice vznáší, máme mandát k tomu, abychom výše zmíněnou demonstraci přímo před sídlem společnosti ČEZ případně svolali, pokud se jednání nebude vyvíjet příznivě pro obyvatele sídliště..
  • Rádi bychom poděkovali za zapůjčení aparatury, bez níž by byly projevy mnohem obtížnější. Rovněž bychom rádi poděkovali za vybudování pódia a zapůjčení stolů pro petiční stánek. Panu starostovi MČ Praha-Libuš mgr. Jiřímu Koubkovi děkujeme za podporu demonstrace účastí, slovem i činy. Velký dík pak ovšem v neposlední řadě patří důvěrníkům iniciativy Moje Písnice, kteří vydatně pomáhali s přípravou demonstrace, jejím svoláním, tiskem petičních archů a rovněž se podíleli na organizačních úkolech přímo na místě.

Moje Písnice

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s