ZÁPIS ZE SETKÁNÍ NÁJEMNÍKŮ VŠECH VCHODŮ

Moje Písnice

Zápis ze setkání nájemníků všech vchodů

 1. července 2016

Prezentující:

p. Radek DERMENDŽIEV p. mgr. Jiří KOUBEK, starosta
p. Zbyněk DUCHAŇ pí PaeDr. J. Adámková, zástupce starosty
p. Lukáš FREJKA, p. Mgr. Václav Kuthan,zástupce starosty
p. Ondřej VÁCLAVÍK, za Moje Písnice Za Městskou Část Praha – Libuš a Písnice

Věc: Prodej bytového fondu ‘Sídliště Písnice’

Připravené body programu

 • Přivítání a představení Mojí Písnice a program večer (p. Duchaň)
 • Situace (p. Dermendžiev a p. Václavík)
  1. Shrnutí obsahu dražební vývěsky
  2. Připomenutí historické situace
  3. Morální hledisko připravovaného prodeje
 • Proč jsme tady (p.Frejka a p. Václavík)
  1. Využjite toho, že jste dnes tady
  2. 2 důvěrníci za vchod
  3. Plánované založení zapsaného spolku (dříve “občanské sdružení”)
 • Městská Část (p. Mgr. Koubek a pí PaeDr. Adámková)
  1. Projev pana starosty: Pan starosta Koubek chce využít své možnosti, jakožto poslance Sněmovny Parlamentu ČR interpelovat ministra finance. ČEZ je polostátní firma a my všichni – občani – jsme akcionáři. ČEZ by měl dbát o všechny své akcionáře tedy o všechny občany. Starost dále zmínil, že načasování výběrového řízení na letní měsíce a nevůle společnosti ČEZ setkat se s nájemníky jsou projevem toho, že se ČEZ obává případných negativních reakcí a obecně společné akce nájemníků jako je ta organizovaná Mojí Písnicí.
  2. projev paní místostarosky Adámkové: paní místostarostka prezentovala osobní názor, že jedinou šancí je zrušení již vyhlášeného výběrového řízení, které nijak nedává šanci nájemníkům, aby si své domovy odkoupili za přiměřenou cenu. Následně je třeba vyjednávat o vypsaní nového výběrového řízení obdobně, jako ĆEZ, a.s. realizoval  v Severních Čechách – výherce výběrového řízení měl povinnost byty prodat nájemníkům za  předem stanovenou cenu.
 • Práce ve skupinách podle vchodů/ulic – Využijte dnešního setkání a nominujte důvěrníky
 • Odpovědi na otázky (p. Václavík) (viz níže)
 • Závěr
  1. kontakty Mojí Písnice
  2. prosíme důvěrníky a zanechání kontaktních údajů
  3. poděkování a rozloučení

Klíčové body z části otevřených otázek a odpovědí

 • Bylo položeno mnoho dotazů na adresu toho, zda si v tuto chvíli může “Sídliště Písnice” dovolit právníka, zda má nějaké prostředky nebo je případně bude vybírat.
  V tuto chvíli je nejzásadnější spojit síly všech nájemníků a všech dotčených vchodů a společně o věcech mluvit a následně jednat. Proto se Moje Písnice rozhodla oslovit všechny vchody a vyzvat je k tomu, aby ze svého středu nominovaly 2 důvěrníky za každý vchod, kteří nadále budou s Mojí Písnicí v kontaktu, budou informovat své sousedy a naopak sbírat jejich podněty.
 • Mezi dotazy a podněty se rovněž opakovaly výzvy k tomu, aby Moje Písnice připravila petici, ohledně nesouhlasu s plánovaným prodejem celku bytových domů. Rovněž zazněly podněty k tomu aby byla celá situace ohledně prodeje medializována. K tomuto návhru se souhlasně vyjádřili rovněž zástupci Městské Části Praha – Libuš a Písnice. Proto jsme se rozhodli že jako následující krok ve spolupráci s nominovanými důvěrníky připravíme koncept petice. Tento concept rovněž využije pan starosta Koubek při interpelaci pana ministra finance a vlády

Rádi bychom poděkovali Městské Části Praha – Libuš a Písnice za poskytnutí prostor tělocvičny a projekční techniky

Zápis zpracoval: Ondřej Václavík, Moje Písnice

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s