Zápis ze setkání se zástupci vedení městské části Praha – Libuš a Písnice

 1. července 2016

Přítomní: p. mgr. Jiří KOUBEK, starosta MČ Praha – Libuš a Písnice;
p. Radek DERMENDŽIEV,
p. Zbyněk DUCHAŇ,
p. Lukáš FREJKA,
p. Ondřej VÁCLAVÍK, za Moje Písnice

Věc: Prodej bytového fondu ‘Sídliště Písnice’ ve veřejné soutěži

Důležité body diskuse

 • Radnice je v kontaktu se společností ČEZ jakožto majitelem nemovitosti. Během posledního setkání na přelomu dubna-května 2016 ČEZ potvrdil, že existují plány týkající se nemovitostí ‘Sídliště Písnice’, ovšem pouze ve fázi materiálu připraveného k jednání správní radě. V tomto stavu byly dokumenty zhotoveny již před vice než rokem. Z debaty se zástupci ČEZ jasně vyplynulo, že se společnost o nemovitosti nadále nechce starat.
 • Upřesnění podmínek prodeje: prodej obálkovou metodu na základě vícekolového vyhodnocení.
  Rozhodovací kritérie: 95% cena, 5% sociální kritérie. Váha sociální kritérií je dále rozdělena mezi

  1. Plán na nezvyšování nájmu
  2. Fixní tempo zvyšování nájmu
  3. Závazné stanovení ceny bytových jednotek v případném pozdější procesu privatizace
 • Vedení Městské části nemá investiční možnosti k tomu, aby dražený celek ‘Sídliště Písnice’ koupila. Rozpočet Městské části na investice se pohybuje okolo 1-2 mio Kč ročně. EU dotace na tuto investici čerpat nelze, protože nevyhovuje žádnému účelu, pro nějž jsou dotace poskytovány.
 • Výběrové řízení na prodej ‘Sídliště Písnice’ je pravděpodobně mířeno v první řadě na subjekty působící v oboru správy nemovitostí, například na Pražskou Správu Nemovitostí (PSN)
 • Vedení Městské části sdílí obavy obyvatel z vítězství investora z řad spekulantů, vč. subjektů s výrazným podílem zahraničního, potažmo mimoevropského, kapitálu.
 • Vedení Městské části nemá informace, že by ČEZ měl vytipovaného zájemce o koupi, nemá ani informace o tom, že by se dražby chtěla zúčastnit společnost SAPARIA, ale nikdo to vyloučit nemůže.
 • Předběžně bylo dojednáno setkání nájemníků všech dotčených bytových domů na 25. července v klubu Junior (Na okruhu 395/1).
 • Vedení Městské části by rádo přezkoumalo, zda nebylo vyhlášením veřejné dražby dotčeno předkupní právo nájemníků

 

Zápis zpracoval: Ondřej Václavík, Na okruhu 390, byt č.29

Kontaktní osoby: p. Frejka, p. Dermendžiev; p. Duchaň, p. Václavík

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s