Zápis ze setkání nájemníků domu Na Okruhu 390/11, Praha 4

Nájemníci bytů v domě Na okruhu 390/11, Praha 4

Zápis ze setkání

 1. června 2016

Počet zastoupených bytových jednotek: 20/31; příloha: prezenční listina účastníků (2 listy)

Věc: Prodej bytového fondu ‘Sídliště Písnice’ ve veřejné soutěži

Stručný výtah z oficiální vývěsky dražebníka

Bytový fond – Praha 4

Veřejná soutěž, termín pro podání nabídek: 21.10.2016, ‘obálková’ metoda prodeje

739 bytů, podlahová plocha 54 tis. m2; 20 nebytových prostor, pronajatá plocha 0.5 tis m2

Předmětem prodeje je

 1. soubor celých panelových domů (36 vchodů) po částečné rekonstrukci (nové výtahy, okna a střešní krytina), které nebyly rozděleny Prohlášením vlastníka na jednotky,
 2. vlastní pozemky 74 tis. M2 vč. pozemků okolo domů a
 • všechny pohledávky související s bytovým fondem.

Bytové domy tvoří větší část menšího sídliště u budoucí stanice metra Písnice a leží v ulicích Výletní, Mezi Domy, Ke Kurtům, Na Okruhu a U Bazénu. Prodej nejvhodnější nabídce.

Závěry diskuse

 • Rozhodnutí o podání žádosti na ČEZ Správa majetku na vydělení 390/11 z dražebního celku Sídliště Písnice
 • Zjistit, zda existují prostředky pro zabránění započetí druhého kola veřejné soutěže (v případě, že první kolo nebude mít vítěze)

Jednání se zástupci městské části Praha – Libuš a Písnice

 • Zjistit, zda starosta ví o probíhajícím výběrovém řízení
 • Zjistit, zda má Městská část možnost/zájem nějak vstoupit přímo/nepřímo do výběrového řízení
 • Zjistit, zda ví zástupci městské části něco o postoji představitelů právnických osob spravujících tržnici SAPA k probíhajícímu výběrovému řízení
 • Zeptat se zástupců Městské části zda si myslí, že je účelné pokoušet se vyvolat jednání o případném společném postupu mezi představiteli právnických osob spravujících tržnici SAPA a společenstvím nájemníků.
  Může Městská část pro případnou spolupráci poskytnout podporu, zprostředkovat pomoc (například tlumočnickou) ze strany neziskových organizací zabývajících se integrací a společným soužitím.

Termín jednání se zástupci městské části je stanoven na 11.července 2016

Zápis zpracoval: Ondřej Václavík, byt č.29

Kontaktní osoby: p. Freika, p. Dermendžiev; p. Duchaň, p. Václavík

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s